The Biggest Marine Webstore Around The Baltic Sea
Ostukorv on tühi
Menüü Tootegrupid
Sulge

Privaatsustingimused

 

 

Antud privaatsustingimused on jõustunud alates 01.jaanuarist 2020.

 

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte promarinetrade.com/et (edaspidi PRO MARINE TRADE). Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et klient saaks kasutada PRO MARINE TRADE teenuseid. Isikuandmete all mõistetakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Klient). Töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhud, kui selliste andmete töötlemise õigus või kohustus on ette nähtud seadusandlusega.

 

PRO MARINE TRADE kaitseb Klientide andmeid, järgides vajalikke turvalisuse ja privaatsuse reegleid. PRO MARINE TRADE kasutab oma Klientide andmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja informatsioonilis-kommunikatiivseid andmeturbe tehnoloogiaid.

 

 

Miks Pro Marine Trade isikuandmeid töötleb ? 

 

PRO MARINE TRADE töötleb Kliendi isikuandmeid järgmise eesmärgiga: lepingukohustuste täitmine, teeninduse kvaliteedi parandamine, turundustegevus, seadusandluses ette nähtud juriidiliste kohustuste täitmine, samuti õigustatud huvi.

 

Lepingukohustuste täitmine

 

PRO MARINE TRADE töötleb Kliendi isikuandmeid järgmiste lepingukohustuste täitmiseks:

 

 • tellimuste täitmine (sealhulgas kliendiga side pidamine, kliendi tellimusega seotud korralduste edastamine; toodete eest
 • tasumine; toodete kohaletoimetamine; toodete tagastamine ja garantiitingimuste täitmine)
 • tellimuse staatusest teavitamine (sealhulgas soetatud kauba/kaupade dokumentide edastamine, näiteks arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jne)

 

Turundustegevus

 

PRO MARINE TRADE töötleb Kliendi isikuandmeid turundustegevuse eesmärgil:

 

 • reklaampakkumiste ja teatiste saatmine Kliendi märgitud elektronposti aadressile ja/või mobiiltelefoni numbrile (Kliendi nõusolekul)
 • turu-uuring (sealhulgas klientide tarbimisharjumuste uuring ja info selle kohta, millised kaubad ja teenused äratavad kõige suuremat huvi)

 

Teeninduse kvaliteedi parandamine

 

PRO MARINE TRADE töötleb Kliendi isikuandmeid teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil:

 

 • kasutajakogemuse parandamine veebilehel
 • küsitluste korraldamine PRO MARINE TRADE töö tulemuslikkuse kohta
 • Kliendi teavitamine teenuste, toodete ja tehniliste lahenduste muutuste ning PRO MARINE TRADE töö funktsionaalsuse kohta

 

 

Milliseid isikuandmeid Pro Marine Trade kogub ?

 

PRO MARINE TRADE kogub kolme tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ja küpsiseid.

 

Isikuandmed

 

PRO MARINE TRADE kogub Kliendi isikuandmeid ainult sel juhul, kui isik on need ise omal soovil avaldanud ostu tehes, tagastamist vormistades või veebilehele promarinetrade.com/et registreerumisel. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Isikuandmed hõlmavad nime ja perekonnanime, telefoninumbrit,aadressi (sealhulgas riiki, linna ja postiindeksit), meiliaadressi, isikut tõendavaid dokumente (vajalikud lepingukohustuste täitmiseks, näiteks kauba väljastamisel volitatud isikuile), tellimusi.

 

Mitteisikulised andmed

 

Veebilehte promarinetrade.com/et võib külastada igaüks ilma registreerumata ja isikuandmeid sisestamata. Sel juhul on info, mida PRO MARINE TRADE-ga jagatakse, seotud ainult külastusega. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja edastatakse automaatselt Google´i, Analyticsi, Google Tag Manageri, Google Mapsi, Yandex Metrica, Facebook Widgeti analüütiku instrumendi kaudu. Sellist infot kasutatakse ainult PRO MARINE TRADE töö parandamiseks ega kasutata isikuandmete kogumiseks.

 

Mitteisikulised andmed on külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem, IP-aadress, otsingu ajalugu.

 

Küpsised

 

Et tagada promarinetrade.com/et internetipoe kõrge kvaliteet, kasutab PRO MARINE TRADE oma leheküljel küpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht kasutajale atraktiivsemaks ja mugavamaks ning et saada analüütilisi arvutusi ja andmeid, mida PRO MARINE TRADE kasutab veebilehe töö tagamiseks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab)

 

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Sellised tekstifailid ei ole kahjulikud, ei sisalda viiruseid ega pole seotud konkreetse inimese või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid eemaldatakse pärast seda, kui kasutaja on veebilehitseja  sulgenud. Selliseid küpsiseid nimetatakse sessioonküpsisteks.Teised küpsised (pikaajalised) jäävad kasutajate arvutisse pikemaks ajaks ja aitavad kindlaks teha, millal ksutaja järgmine kord meie kodulehte kasutab.

 

Enamik veebilehitsejaid võtab küpsised vastu vaikimisi. Teie saate oma turvalisuse seadeid muuta ning küpsiste vastuvõtu keelata, mis juhul teie arvutis mitte mingisuguseid küpsiseid ei säilitata. Kui te keelate küpsiste vastuvõtu, võib osa meie lehtede funktsioone lakata töötamast. Mõningaid lehekülgi võidakse kuvada valesti. Ka võite oma veebilehitseja  seadistada nii, et iga kord, kui veebileht püüab kasutada küpsiseid, siis saate vastava hoiatuse ning võite otsustada iga faili kohta eraldi, tahate te selle vastu võtta või ei.

 

 

Kui kaua Pro Marine Trade kliendi isikuandmeid säilitab ? 

 

PRO MARINE TRADE säilitab Kliendi isikuandmeid senikaua, kuni Klient PRO MARINE TRADE teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist või kui käesoleva privaatsuspoliitika järgi pole teisiti ette nähtud. Tšekke ja arveid säilitatakse kooskõlas kohaliku seadusandlusega.

 

 

Kellele Pro Marine Trade isikuandmeid edastab ?

 

PRO MARINE TRADE võib lepingukohustuse täitmise eesmärgil edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on PRO MARINE TRADE äripartnerid, kes osutavad ja/või kasutavad postiteenust või pakuvad järelmaksu ja/või maksete ülekandmise teenust. Maksesüsteemide ja ostja vaheline side on kaitstud protokolliga SSL, mis tagab, et kõrvalised isikud ei pääse infole ligi ega saa edastatavat infot muuta.

 

PRO MARINE TRADE võib turundustegevuse eesmärgil Kliendi isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on äripartnerid, kellelt PRO MARINE TRADE ostab reklaamiteenuseid.

 

PRO MARINE TRADE-l õigustatud huvide eesmärgil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud Kliendi isiklikud andmed PRO MARINE TRADE poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted).

 

 

Kliendi õigused

 

Kliendil on õigus:

 

 • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet
 • saada ligipääs oma isikuandmetele
 • saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid oma isiklikul kontol. Klient vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
 • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, välja arvatud juhud, kui PRO MARINE TRADE-l on seaduslik õigus Kliendi andmeid säilitada
 • saata nõue isikuandmete töötlemise keelamiseks turunduse eesmärgil
 • registreerumisel mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • esitada kaebus Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Tel.+372 6274 135, fax +372 6274 137, E-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee

 

Et saada infot Kliendi isikuandmete töötlemise, muutmise/parandamise, eemaldamise, piiramise või isikuandmete töötlemisest keeldumise kohta, on vaja saata kiri aadressile privacy@promarine.ee.

 

Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. PRO MARINE TRADE-l on õigus küsida Kliendi isikuandmete koopiat isiku tuvastamise eesmärgil. PRO MARINE TRADE kohustub Kliendi päringutele vastama 30 päeva jooksul.

 

Selleks, et keelduda uudiskirjadest ja meilipostitustest, tuleb Kliendil siseneda oma kontole ning eemaldada linnuke "Soovin saada uudiskirju" eest ning vajutada "Salvesta".

 

 

PRO MARINE TRADE ja promarinetrade.com/et lehe kaudu esitatavaid isikuandmeid käitlev ettevõte:

PRO MARINE TRADE OÜ

Pärnu Maantee 160 G
11317 Tallinn, Eesti

 

Telefon: +372 601 2880
E-mail: promarine@promarine.ee


Kui Teil tekib küsimusi seoses iskuandmete käitlemisega, palume ühendust võtta alljärgnevatel kontaktidel:


E-mail: privacy@promarine.ee / Telephone: +372 601 2880

 

 

 

 

 

 

 

 

ACR Electronics Helly Hansen Danforth Pacific Aerials Barigo Lenco Marine Wichard Rebelcell

Liitu meiega sotsiaalmeedias

Instagrami postitused

Jälgi meid Instagramis